کلیپ‌های انگیزشی

۱۴ ,بهمن, ۱۳۹۸

ویدیوی انگیزشی

۹ ,بهمن, ۱۳۹۸

سخنرانی تد اکس

۷ ,آبان, ۱۳۹۸

ویدیوی جک ما درباره ی شکستهای زندگیش

۳ ,آبان, ۱۳۹۸

ویدیوی شجاعت از تیدی جکس

۳۰ ,مهر, ۱۳۹۸

ویدیوی انگیزشی مهندس ایمان سرورپور

۲۲ ,مهر, ۱۳۹۸

ویدیوی، ۱۰ نکته خردمندانه از کنفوسیوس

۸ ,مهر, ۱۳۹۸

ویدیو انگیزشی/آیا خدا واقعا کافی نیست؟

۲ ,مهر, ۱۳۹۸

ویدیوی انگیزشی/خودت را لایق چیزی که قلب میگوید بدان تو مالک آنی

۱۶ ,تیر, ۱۳۹۷

خودتو باور کن!

تو فقط زمانی میتونی موفقیت رو بدست بیاری که باور تو دیگران رو تحت تاثیر قرار بده...