برنامه‌های تلویزیونی

۱۲ ,آذر, ۱۳۹۸

قسمت اول برنامه به خود آ

۲۳ ,شهریور, ۱۳۹۸

برنامه فرصت برابر ۲۲شهریور۹۸ با حضور مهندس ایمان سرورپور

۱۶ ,شهریور, ۱۳۹۸

برنامه فرصت برابر ۱۵شهریور۹۸ با حضور مهندس ایمان سرورپور

۶ ,شهریور, ۱۳۹۸

قسمتی از صحبتهای مهندس ایمان سرورپور

۱۶ ,تیر, ۱۳۹۷

خودتو باور کن!

تو فقط زمانی میتونی موفقیت رو بدست بیاری که باور تو دیگران رو تحت تاثیر قرار بده...