اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست و از کجا نشات می گیرد؟

اعتماد به نفس

در طول زندگی برای همه ی ما پیش آمده است که در انجام کار خاصی، دچار احساس تزلزل و خودکم بینی شده ایم، مدام به این موضوع فکر کرده ایم که توانایی انجام آن کار را نداریم و از عهده ی آن بر نمی آییم.

از طرفی در ذهن خودمان پیش داوری می کنیم و خود را در بازی ای که هنوز آن را شروع نکرده ایم بازنده می پنداریم.

در این مواقع راهکار چیست؟

چگونه باید این حس خودکم بینی و عدم اعتماد به نفس را از خود دور کنیم؟

اصلا اعتماد به نفس چیست و چگونه زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

تعاریف متفاوتی از اعتماد به نفس در ذهن ما وجود دارد، مثل باور و اعتماد به توانایی و توانمندی های خود، یا ارزشمند و توانمند دانستن خود.

اما مواردی که در بهبود و افزایش اعتماد به نفس به ما کمک می کنند:

  • موضوع مهمی که زندگی همه ی انسان ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد، باور و پذیرش توانمندی های خود در تمام فعالیت های زندگی است، این موضوع را بپذیرید که انسان اشرف مخلوقات و تنها نماینده و جایگزین خداوند بزرگ برروی زمین است و برای انجام تمام فعالیت ها توانایی و قدرت لازم را دارد.
  • در کنار این پذیرش و خود باوری باید، با ترس های خود مقابله کنید و تنها راه مقابله با ترس، رو به رو شدن با آن است، زمانی که وارد کاری می شوید که از اجرای آن واهمه و ترس دارید،کمی که پیش بروید و توانایی خود را در پیشبرد فعالیت ها ببینید ناخودآگاه ترسی که قبل از شروع فعالیت داشتید از بین خواهد رفت.
  • برای جلوگیری از کاهش اعتماد به نفس، خودتان را با خودتان مقایسه کنید، توانایی و عملکرد انسان ها در زمینه های مختلف با یکدیگر یکسان نیست.
  • در زمان هایی که بی انگیزه و خسته هستید موفقیت های خود در گذشته را به خودتان یادآوری کنید و دوباره شروع کنید، از تجربیات و موفقیت های گذشته اعتماد به نفس گم شده ی خود را پیدا کنید.
  • فراموش نکنید که اشتباه جز لاینفک و جدا نشدنی زندگی ماست، به خودتان حق اشتباه بدهید و با اولین شکست خود را نبازید ، زمانی که متوجه شدید اشتباه کردید برگردید و دوباره شروع کنید.
  • برای شروع و انجام هر کاری آماده باشید و با اطلاعاتی که به دست آورده اید پیش بروید این موضوع اعتماد به نفس شما را در پیشبرد فعالیت ها افزایش خواهد داد.
  • به خودتان برچسب نزنید و خودتان را دوست داشته باشید.
  • کارخود را به تعویق نیندازید این موضوع باعث می شود مدام درگیر نتیجه فعالیت بشوید، و به خاطر ترس از شکست اعتماد به نفس خود را از دست بدهید.
  • نقاط قوت و مثبت و منفی خود را پیدا کنید، با تمرکز بر نقاط مثبت خود اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و از این طریق سعی در بهبود نقاط منفی خود نیز داشته باشید.
  • نسبت به فعالیت های خود متعهد باشید و هیچ کاری را نیمه کاره رها نکنید.

در پایان این را بدانید که همه چیز در درون شماست کافی است به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشید و شروع کنید ، در طی مسیر متوجه خواهید شد که به صورت ناخودآگاه اعتماد به نفس مربوط به آن فعالیت در شما به وجود آمده و شما را به اهدافتان نزدیک کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید