ایمان سرورپور

توصیه فردی و مشاوره تحصیلی با ایمان سرورپور جمعه / ۱۰ مرداد

ما یک تاریخ تولد داریم و یک تاریخ تحول.
تاریخ تحول از تاریخ تولد ما هم مهمتر است، چرا که هنگام تحول به آگاهی می رسیم، این آگاهی به معنای اشتباه نکردن نیست، به این معنیست که اگر اشتباهی کردیم از درس پشت آن آگاه شده و تکرارش نکنیم.

مسائل سخت برای همه افراد اتفاق می افتد، اما بعد از گذر از آن ها می بینیم بزرگترین آگاهی ها در پس همان اتفاقات نهفته بوده.
معمولا در آن لحظه که درگیر آن مشکل هستیم متوجه نیستیم، پس آگاهی یعنی اینکه نگرشمان را نسبت به اتفاقات تغییر داده و در سطحی بالا تر به آن ها نگاه کنیم، در واقع نقطه ی تحول ما وقتی اتفاق می افتد که نگرشمان به مسائل را تغییر می دهیم.
این روزها که جهان اوضاع سختی را می گذراند می تواند نقطه تحول تو باشد، چگونه؟

با پذیرش مسئولیت زندگی خودت و موثر بودن روی اطرافیانت.با غرق در رشد شدن و سرمایه گذاری روی خودت.
شما تا زمانی که خودتان را نشناسید نمی توانید به رسالتتان در این جهان پی ببرید.و این شناخت با اقدام کردن اتفاق می افتد. برعکس تصور اکثریت شما اول باید انجام دهید تا بدانید چه کاری مناسب شماست.باید شاد و شکرگزار باشید تا خوشبختی خودش را به شما نشان دهد.این شکرگزاری نه از روی ترس، بلکه عمیقا از حس خوبتان نسبت به نعمات باید باشد تا طبق قانون انبساط برای شما اتفاقات بهتری را هم رقم بزند و شادی و رضایت شما را دو چندان کند.

به بیان دیگر آگاهی یعنی اگر فردی بخواهد کاری را انجام دهد ، حتی اگر ابزار آن کار را نداشته باشد،( مثل داشتن پا برای سخره نوردی)

زاویه دیدش را عوض کرده و انجامش می دهد.و خواسته اش بالاتر از جهان ماده قرار گرفته و اتفاق می افتد.

به معنای عمیق تر، آگاهی یعنی آگاه بودن به چیزی که در حال حاضر خود را نشان نداده. چرا که همواره در طول تاریخ قبل از آفرینش هایی که اتفاق افتاده مشابه آن وجود نداشته.

یکی دیگر از مهمترین راهکاری که برای پایدار نگه داشتن آگاهی و حال خوب باید انجام داد این است که به همان اندازه که به خوراک جسممان اهمیت می دهیم به خوراک روحمان هم اهمیت داده و آگاهانه از اخبار منفی خودمان را دور کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم