مشکل از جایی شروع میشه که آموزش قطع میشه…

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم