پادکست موفقیت 6: زندگی فقط یک بازیه و تا جایی که می تونی ماهرانه بازی کن

توی زندگی مشکلات بزرگ نیست که به آدم با اراده احتیاج داره بلکه به نظرم با خنده به استقبال مشکلات کوچیک رفتنه که واقعا اراده می خواد.
ما هم باید سعی کنیم چنین اراده ای را توی خودمون به وجود بیاریم، میدونی اگر زندگی فقط یک بازیه ما هم باید یاد بگیریم تا جایی که می تونیم درست و ماهرانه بازی کنیم.
مهم نیست در نهایت برنده ی این بازی باشیم یا بازنده، در هر حال مهم لذت بردن از مسیر این بازیه، پس درست و قشنگ بازی کنیم، از مسیرمون لذت ببریم، سرمونو بالا بگیریم و بخندیم.
مهم نیست که خوشی های بزرگ رو تجربه می کنی یا نه، مهم اینه که بتونی با چیزهای کوچیک هم خوشحال بشی.

 

 

دیگر پادکست های موفقیت:

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم