معرفی اعضای تیم موفقیت پیشرو

برای رشد٬ آگاهی و نور ٬تیم شده‌ایم تا از آنچه آموخته‌ایم ٬آموزش دهیم و یاد بگیریم… چرخه‌ای بی‌پایان

شبنم نایبی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور ارشد تیم موفقیت با ۱۲ سال سابقه 

هنرمند و دقیق

محمد شبیری
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور آموزشی تیم مسیر موفقیت با ۹ سال سابقه کار

مدیریت بحران با آرامش 
همراه روزهای سخت

سینا سیدی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور تیم موفقیت با ۱۰ سال سابقه 

خوش صدا و بامعرفت

کیمیا شریف زاده
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور آموزشی تیم مسیر موفقیت با ۱۰ سال سابقه کار

دقیق و آروم

دلارام سمائی پور
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور ارشد تیم موفقیت با ۱۱ سال سابقه 

جدی در کار
متعهد به ورزش

کیمیا شریف زاده
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور آموزشی تیم مسیر موفقیت با ۱۰ سال سابقه کار

دقیق و آروم

نشترن سهامی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور ارشد تیم موفقیت با ۱۲ سال سابقه 

از روابط اجتماعی فوق‌العاده تا تعهد به دانش آموزان

علیرضا امیدی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور تحصیلی تیم موفقیت با ۱۰ سال سابقه 

پر انرژی و مهربون

آزاده تهامی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور تحصیلی تیم موفقیت با ۸ سال سابقه 

دقیق ٬ با حوصله و هنرمند

نیلوفر پناهی
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور آموزشی تیم مسیر موفقیت با ۱۰ سال سابقه کار

آروم و هنرمند

ستاره حاجی هاشم
مشاور آموزشی

درباره من + ویدیو

مشاور تحصیلی تیم موفقیت با ۱۲ سال سابقه 

از هنر تا آموزش

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید .
خانم آزاده تهامی   ۰۹۳۷۱۸۶۰۴۰۹