استفان کاوی

یک هفته ؛ یک کتاب : هفت عادت مردمان موثر – نویسنده استفان کاوی

اگر فکر می کنید کتاب هفت عادت مردمان موثر کتابی منحصر به سازمان هاست کاملا در اشتباهید!

همین جا به پادکست معرفی کتاب گوش دهید.

هفت عادت مردمان موثر الگویی رفتاریست برای هر آن کس که می خواهد سکان زندگی اش در دستان خودش باشد و مغلوب شرایط نشود.
استفان کاوی در جای جای کتاب و با بیان هر کدام از این هفت عادت شما را با مثال هایی از زندگی واقعی همراه می کند. مثال هایی که باعث ایجاد حس هم ذات پنداری و درک عمیق تر مطالب کتاب می شود.

با خواندن کتاب هفت عادت مردمان موثر

  • به تعامل واداشته می شوید.
  • کنجکاو می شوید که در کدام مرحله قرار دارید؟
  • تا چه میزان تاثیرگذارید؟
  • و چند گام تا در اختیار گرفتن سکان زندگیان فاصله دارید.
  • و البته امیدوار می شوید که با تغییر الگوی فکری و رفتاری خود می توانید به این سکان نزدیک و نزدیک تر شوید.

مسیری که از عادت اول که عامل بودن است طی می کنید تا به عادت هفتم که تیز کردن اره و در واقع تکرار آگاهانه ی عادت های قبلی است برسید مسیر استقلال و تعامل شماست.

 

هفت عادت مردمان موثر

لازم است بدانید که

این کتاب علی رغم متن روانش به هیچ عنوان کتاب ساده ای نیست. هر نکته اش احتیاج به تعمق و تفکر دارد. پس نمی توانید به سرعت آن را تمام کنید و به سراغ کتاب دیگری بروید. در خواندن آن صبور باشید.

این کتاب دستورالعمل زندگی بر پایه ی خودکفایی و تعامل را به شما آموزش می دهد. همان گونه که دستورالعمل های مربی ورزشتان را به دقت انجام می دهید؛ برای شکل گیری الگوی صحیح باید نکات کتاب را نیز به دقت به کار برید.

با درست خواندن این کتاب و عمل کردن به نکات آن تغییراتی بنیادی در انتظار شماست. تغییراتی که شما را در مسیر توسعه فردی قرار می دهد و باعث رشد هرچه بیشتر شما می شود.

پس قبل از خواندن این کتاب لباس کار خود را دم دست بگذارید که احتیاج به خانه تکانی اساسی دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم