بارها برای ما پیش آمده که در تصمیم‌گیری دچار مشکل شده‌ایم یا در برهه‌ای از زندگی دچار یأس و نا امیدی شده‌ایم و نیاز شدید به تغییر و تحول در خود حس کرده‌ایم.
در طول زندگی ما فرصت‌هایی به وجود می‌آید که اغلب این فرصت‌‌ها برای تغییر خودمان است. تحقیقات نشان می‌دهد که مردم به طور کلی ایجاد تغییر و تحول در زندگی را بسیار مشکل می‌دانند. ترس از برنده نشدن، نپذیرفتن ریسک در زندگی و مهم‌تر از همه عدم شناسایی از خود و اهداف از جمله موانعی است که در ذهن افراد وجود دارد.
اما تغییر قابل انجام است.
حضور فردی به عنوان مشاور و مربی برای تغییر و تحول فردی و به حداکثر رساندن پتانسیل کامل افراد جهت رسیدن به اهداف لازمه‌ی تحول است و می‌تواند باعث هموار شدن مسیر موفقیت و پیشرفت گردد. اما تعداد کمی از مردم هستند که صادقانه برای پیشرفت دیگری آماده‌اند.
یکی از این افراد مهندس ایمان سرور پور است که به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین مشاور و مربیان زندگی و آموزش در ایران سعی در تغییر و تحول زندگی افراد داشته و به واسطه سال‌ها فعالیت و مشاوره توانسته است زندگی هزاران نفر را متحول سازد . . .

کتاب تمام جهان در من است

کتاب تمام جهان در من است

آخرین اثر ایمان سرورپور به چاپ شانزدهم رسید

خرید آنلاین