اخبار، مقالات و اطلاعات کوچینگ

۹ ,مرداد, ۱۳۹۸

دست نوشته ای از کوچینگ هر کس می تواند یک رهبر باشد

دست نوشته ای از کوچینگ هر کس می تواند یک رهبر باشد : سوالات قدرتمند برای یک رهبری با رویکرد کوچینگ مقاله ای از Julia Fabris […]
۳۱ ,تیر, ۱۳۹۸

مقاله کوچینگ/چگونه می توان به تعادل و توازن عالی بین کار و زندگی دست یافت ؟

چگونه می توان به تعادل و توازن عالی بین کار و زندگی دست یافت ؟ مقاله ای از Meighan Sembrano تعادل بین زندگی و کار یکی […]
۶ ,تیر, ۱۳۹۸

استفاده از کوچینگ به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری موثر

دست نوشته ای دیگر از کوچینگ ترجمه ی مقاله Krasmir Kashinov افراد در طول یک روز همواره در حال انجام فرآیند تصمیم گیری های مختلف هستند […]
۸ ,مهر, ۱۳۹۷

آشنایی با دنیای کوچینگ

کشف الماس خویشتن از دیرباز هرگاه سخن از مسائل و مشکلات روحی و روانی به زبان می آمد ، برای درمان آن بی درنگ واژه روانشناس […]